Düzenleme Ortaklık Payı Hesaplanması

18. MADDE UYGULAMASI TUTANAK

09.05.2024 tarih ve 35 sayılı belediye encümen kararı gereği uygun görülen Rize İli Çayeli İlçesi Yenipazar Mahallesi 24 ada 4,6,7 parseller, 1374 ada 2,11 parseller,1557 ada 1 parsel,1558 ada 1 parsel,1559 ada 1 parsel,1560 ada l,2,3 parseller,1561 ada 1,2 parseller,1562 ada 1 parsel,1563 ada 1 parsel 1564 ada 1,2 parseller üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 18. Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi uygulaması sonucunda DOPO (düzenleme ortaklık payı): 0.3471963 olarak hesaplanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 19. Maddesi gereği tescil işlemine esas oluşturulan parselasyon planları 15.05.2024 – 13.06.2024 tarihleri arasında belediyemiz ilan panosuna bir ay (30 gün) ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. 15.05.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02034203