Rize İl Özel İdaresinden 2 araç satışı

Rize İl Özel İdaresinden 2 araç satışı
Rize’de İl Özel İdaresi demirbaşlarına kayıtlı iken kayıtlardan düşülen araçlar açık teklif ihale usulü ile satılacak.

Rize İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından yapılan açıklamada, Rize İl Özel İdaresi demirbaşlarına kayıtlı iken kayıtlardan düşülen araçların 13/02/2024 tarihinde 2886 Sayılı D.İ.K.’nın 45. Maddesine göre ‘Açık Teklif İhale Usulü’ ile satılacağı kaydedildi.

rizede-il-ozel-idaresi-demirbaslarina-kayitli-iken-kayitlardan-dusulen-araclar-acik-teklif-ihale-usulu-ile-satilacak.jpg

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

1. İhale tarihine göre 6 ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir bir belgeyi (İkametgah Belgesi ya da Ticari İkametgah Belgesi) ve Nüfus Cüzdanı suretini,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen Geçici Teminat, (Teminat mektupları dışındaki teminatların isteklinin adı/soyadı ya da ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi numarası, işin adı ve geçici teminat bedeli olarak yatırıldığı belirtilerek Rize İl Özel İdaresi'nin Halk Bankası Rize Şubesi'ndeki TR85 0001 2009 6900 0006 0000 09 iban nolu cari hesabına yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgenin ihale dosyasında sunması gerekmektedir.)

e) İhale Dokümanı satın aldıklarına dair belge,

İhale Dokümanı her gün mesai saatlerinde Rize İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Engindere Mah. /RİZE adresinde görülebildiği gibi 1.000,00 TL. bedelle satın alınabilir. İhaleye katılacak istekliler her bir araç için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatıracaktır.

İsteklilerin, İdarece istenilen belgeler ile geçici teminatları her satış için ayrı ayrı tanzim edip bir zarf içinde 12/02/2024 saat 17:00’ e kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekir.

Posta yoluyla ve faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İhale Rize İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılacaktır.

2886 sayılı D.İ.K’nın 29. maddesine göre İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

rizede-il-ozel-idaresi-demirbaslarina-kayitli-iken-kayitlardan-dusulen-araclar-acik-teklif-ihale-usulu-ile-satilacak-1.jpg

rizede-il-ozel-idaresi-demirbaslarina-kayitli-iken-kayitlardan-dusulen-araclar-acik-teklif-ihale-usulu-ile-satilacak-2.jpg

rizede-il-ozel-idaresi-demirbaslarina-kayitli-iken-kayitlardan-dusulen-araclar-acik-teklif-ihale-usulu-ile-satilacak-3.jpg

rizede-il-ozel-idaresi-demirbaslarina-kayitli-iken-kayitlardan-dusulen-araclar-acik-teklif-ihale-usulu-ile-satilacak-4.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.